STRONA GŁÓWNA / RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

7.30 – 8.00  Schodzenie się dzieci – stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci

8.00 – 8.20 Zabawy indywidualne i w grupach; prace porządkowe w sali; ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania; modlitwa

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych w sali lub na powietrzu wg programów wychowania w oparciu o podstawę programową

10.00 – 10.10 Przygotowanie do II śniadania – porządkowanie sali; czynności samoobsługowe

10.10 – 10.25 II śniadanie

10.25 – 11.40 Przygotowanie do wyjścia na powietrze: ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego przebierania się i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży; pobyt na powietrzu – w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację

11.40 – 11.50 Powrót do przedszkola, czynności samoobsługowe w szatni

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 13.00 Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

13.00 – 14.15 W młodszej grupie leżakowanie

13.15 – 14.15 W starszej grupie realizacja propozycji dzieci i nauczycieli – w zależności od pogody zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne w sali lub na powietrzu

14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku – kształtowanie nawyków higienicznych, czynności samoobsługowe

14.30 – 14.45 Podwieczorek

14.45 – 16.30 Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; prace porządkowe; rozchodzenie się dzieci

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć dodatkowych.