STRONA GŁÓWNA / OFERTA PRZEDSZKOLA
Oferta przedszkola

Oferta przedszkola

Nasze przedszkole oferuje swoim wychowankom bezpieczne warunki pobytu i miłą atmosferę akceptacji oraz szacunku dla potrzeb i możliwości.
Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego stosując atrakcyjne formy i metody pracy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju każdego dziecka.

ZAJĘCIA PODSTAWOWE:

 • zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia ogólnorozwojowe,
 • zajęcia wspomagająco – korygujące rozwój dziecka,
 • zajęcia doskonalące rozwój mowy i myślenia,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia plastyczne,
 • religia.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • zajęcia logopedyczne,
 • taniec,
 • robotyka,
 • eksperymenty,
 • balet,
 • konwersację w języku włoskim.

METODY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • elementy Metody Krakowskiej,
 • metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 • pedagogika zabawy KLANZA,
 • metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana,
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metoda Edukacji Przez Ruch,
 • drama – zabawy w teatr,
 • bajkoterapia,
 • aktywne słuchanie muzyki,
 • sensoplastyka,
 • logorytmika.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna w swojej codziennej pracy opera się głównie na metodzie profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metodzie Edukacji Przez Ruch, sensoplastyce, logorytmice oraz stosowaniu elementów Metody Krakowskiej.

Metoda Krakowska to terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Podstawowym jej założeniem jest naśladowanie kolejnych etapów rozwoju dzieci zdrowych w celu ustalenia programu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi. Za twórczynię Metody Krakowskiej uważa się prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską.

Metoda wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia, dziecka stanowią one budulec, z którego dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności.

Sensoplastyka – edukacja sensoryczno-plastyczna, która od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu, na stymulację wszystkich zmysłów.

Logorytmika – łączy w sobie terapię logopedyczną i rytmikę. Takie zestawienie umożliwia zaktywizowanie sfery zarówno słuchowej, jak i ruchowej uczestnika zajęć. Najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie.

FORMY PRACY STOSOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • udział w koncertach muzycznych,
 • udział w przedstawieniach teatralnych,
 • uroczystości w przedszkolu,
 • wycieczki,
 • organizacja konkursów,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

Współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi.
Jesteśmy otwarci na sugestie i pomysły, które udoskonalą naszą pracę.
Oferujemy wysokiej jakości posiłki, urozmaicone i dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci.