STRONA GŁÓWNA / O PRZEDSZKOLU

O przedszkolu

W 1993 roku przybyły do Polski siostry ze Zgromadzenia Córek Naszej Pani z Góry Kalwarii. W Krakowie swą działalność siostry Kalwarianki rozpoczęły 1 listopada 1993 roku.

Początkowo zajmowały się opieką nad dziećmi prowadząc Ochronkę. W proces wychowania oraz w proces dydaktyczny oprócz sióstr Kalwarianek zaangażowane były również osoby świeckie. W 2008 roku Ochronka została przekształcona na Niepubliczne Przedszkole Świętej Virginii CB. Od tego też momentu nastąpiła zmiana w statusie placówki – do pracy zostali przyjmowani nowi nauczyciele np. od języka angielskiego, rytmiki, tańców, logopedii, ale również np. pani psycholog.

Placówka rządzi się swoimi prawami, wychodzi zawsze na przeciw wszelkim potrzebom, które się pojawiają. Prowadzi bardzo atrakcyjne zajęcia, ciekawe warsztaty, współpracuje z innymi przedszkolami, bierze udział w różnych konkursach między przedszkolnych, chętnie włącza się w akcje charytatywne, wspiera potrzebujących, jest otwarta na relacje interpersonalne z innymi placówkami. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym.

Kadra Pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, często uczestniczy w przeróżnych konferencjach, warsztatach, szkoleniach. Organizuje także warsztaty dla rodziców, nauczycieli i dzieci np. z zakresu sensoplastyki.